Život s koňským důchodcem

Představení kurzu

Čas tak hrozně letí. Když jsme si kupovali našeho prvního rodinného koně, bylo Larince čerstvých devět let. Letos oslaví své dvacáté třetí narozeniny a já si připadám, že to byla jako jízda v rychlíku. Velmi si vážím lidí, kteří si ponechají a nevymění svého koně, když už není pod sedlem aktivní a užívá si zaslouženého důchodu.

Popis kurzu

Fascie je pojivová tkáň. Je to náš ochranný blanitý obal a závěsný systém. Fascie má v chiropraxi, osteopatii a kraniosakrální terapii velký význam. Nejtenčí a nejpružnější fascie jsou obaly svalů a nejtvrdší, nejpevnější a nejnepoddajnější fascie je tvrdá plena mozková. Fascie je součástí každé tělesné struktury. Je to závěsný systém veškerých součástek našeho těla. Je to nikde nekončící nervově vyživovaný kapsář s mnoha kapsami a kapsičkami, přihrádkami a úpony. Tento kapsář nás doslova drží pohromadě. Táhne se od hlavy až ke konečkům prstů u nohou, celým vnitřkem a vnějškem našeho těla. Jde o strukturu vazivových tkání, které se sbíhají, rozbíhají a propojují. Fascie umožňuje držet jednotlivé orgány pohromadě a na správném místě těla. A to jak u těla našeho, lidského, tak i samozřejmě u těla zvířecího.


Jak to tak bývá, s přibývajícím věkem přichází u našich koňských seniorů neduhy a bolístky, ať menšího, tak většího charakteru, se kterými je třeba se poprat a našemu koni zpříjemnit život i ve vyšším věku.

Jsem velmi ráda, že Tereza svolila k přednášce, protože má nejen dvaceti osmiletého koňského seniora, ale v oblasti koňské geriatrie se sama vzdělává, navíc se zabývá i péčí o chrup koní.

Náplní této přednášky bude život s koňským důchodcem, tedy ideální management, nejčastější zdravotní problémy, jako například hubnutí, otázka péče zubů u seniorů, dušnost, metabolické poruchy, Cushingův syndrom, degenerativní onemocnění kloubů, nádorová onemocnění. Jaké neduhy lze řešit, jakým lze předcházet a jak, s čím se smířit a kdy nechat koně důstojně odejít.

Máte zájem o kurz? Napište nám!