Kraniosakrální osteopatie pro koně a psy

19-20/9, 3-4/10 2020

Odborný certifikovaný kurz

Představení kurzu

Pokud se toužíte stát terapeutem pro kraniosakrální terapii pro koně a psy, tento odborný certifikovaný kurz je určen přímo vám...

Popis kurzu

Kraniosakrální osteopatie funguje jako plnohodnotná terapie v rehabilitaci zvířat, ale i v případě psychických, či psychosomatických problémech. Dále je výbornou doplňkovou terapií po chiropraktickém, či osteopatickém ošetření.
Kurz je rozdělen na tři víkendové moduly. Celkem se jedná o šest výukových dnů.

Kraniosakrální osteopatie

Kraniosakrální osteopatie je nejjemnější manipulační technika ze všech známých. Pracuje s konceptem pohybu mozkomíšního moku od lebky, latinsky cranium ke křížové kosti latinsky sacrum a zpět. Mozkomíšní mok je uváděn do pohybu třetí mozkovou komorou.

Jsou zvířata, u kterých klasické manipulační metody jako je chiropraxe, osteopatie nelze použít. Jedná se například o velmi stará zvířata nebo zvířata po nějakém úraze, či psychickém trauma, jako je například týrání či nevhodné zacházení. Dlouho jsem hledala metodu, kterou bych při ošetřování mohla na tato zvířata použít. Našla jsem ji v kraniosakrální osteopatii

Kraniosakrální osteopatie

Kapacita a cena kurzu

Datum/data konání: 19-20/9, 3-4/10 2020

Lektor: Monika Plachá. EBW

Místo konání: centrum holistické péče o zvířata, Jínův statek, Úbislavice

Kapacita kurzu: 12 účastníků

Cena kurzu: 12.000Kč včetně DPH

Informace k organizaci kurzu

Modul 1 – 19-20/9 2020

Na tomto vstupním kurzu se dozvíte během prvního víkendového bloku základní informace o kraniosakrální terapii, její historii, principech, léčebném efektu, kontraindikacích. Po úvodní teoretické části začneme s nácvikem kraniosakrálního rytmu na lidech, aby si studenti dokázali nacítit jemné pohyby končetin, fascií a kostí na lidském těle a výuku zakončíme úvodním hmatem na koních. U studentů předpokládáme v mezidobí nácvik metody v domácím prostředí na rodinných příslušnících a zvířatech.

Modul 2– 3-4/10 2020

Na druhém, též dvoudenním bloku se již budeme po zopakování vědomostí z předchozího výukového víkendu, věnovat jak anatomii kostí, kompletnímu kraniosakrálnímu ošetření páteře, lebky a základnímu ošetření hrudních a bederních fascií, ať koní či psů.

Vybraný kurz:
Kraniosakrální osteopatie pro koně a psy

Termín:
19-20/9, 3-4/10 2020

Na Vámi níže uvedený e-mail zašleme všechny doplňující informace pro závazné přihlášení.