Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
Jínův statek, Úbislavice 44, 507 92 Úbislavice +420 603 179 042
Ceník

Cena prvního ošetření koně 1.000 Kč.
Cena kontrolního vyšetření koně 500 - 700 Kč, dle náročnosti úkonu.
Cena prvního ošetření psa 700 Kč.
Cena kontrolního ošetření psa 500 Kč.
Cena konzultace a namíchání Bachové květové terapie pro zvířata 500 Kč.
Cena za
použití kinesiotapingu za aplikaci jednoho ošetřeného místa 200 Kč.

Při ošetření kombinuji několik technik, dle dohody s majitelem a zdravotních potíží pacienta.

Cestovné 10 Kč/1km

Pondělí a pátek a víkendy (po předchozí dohodě) ordinuji pro malá zvířata i koně v Úbislavicích na Jínově statku, kam můžete čtyřnohé  pacienty dovést. 

Úterý až čtvrtek jsem na výjezdu a ošetřuji v terénu.