Média a my

Naše prezentace

Fyzioterapie malých, ale i velkých zvířat prodělala v České republice za posledních několik let obrovský informační boom, a to nejen v řadách veterinářů, studentů, ale také u široké populace a hlavně u samotných majitelů zvířat. Jsme velmi rádi, že jsme toho mohli a stále můžeme být součástí a šířit informace o tomto oboru.

Naši práci, metody, ale i informace studia jsme měli možnost prezentovat jak v odborných, tak naučně populárních mediích.

Pro spolupráci si nás několikrát vybraly natáčení teamy ČT, Primy, EquiTV, časopisy Instikt, Magazín Práva a odborná periodika, jako Jezdectví, Dostihový svět, Gallop Reporter, servery Jezdci.cz a Equichanel.