Terapie a péče o zvířata

Jaké metody léčby používáme

Při své práci se zvířaty se snažím kombinovat více technik, které volím podle aktuálního zdravotního stavu, potíží a stáří čtyřnohého pacienta. Mezi techniky, které při své práci využívám patří primárně manuální léčba, a to chiropraxe, či osteopatie, které doplňuji o rehabilitační masáže (trigger point terapii), myofasciální techniku (uvolňování fascie - povázky), kraniosakrální terapii, reiki, akupresuru a v neposlední řadě i kinesiotaping.

Své vzdělání v oblasti fyzioterapie zvířat jsem začala v Anglii, kde jsem jako první zástupce z Čech absolvovala kurz ve Velké Británii zaměřený na rehabilitační masáže koní u společnosti Equinology a získala tak mezinárodní titul EBW (Equine Body Worker).

Metody léčby

kterými se zabýváme

Certifikáty

Naše odbornost

Bachova květová terapie

Bachova květová terapie

Bachova květová terapie je velmi šetrná bylinná léčba, která pomáhá nejen lidem, ale i zvířatům, při léčbě jak psychických, tak fyzických obtížích.

Autorem této téměř sto let známe léčby je Dr. Edward Bach, lékař a homeopat, jehož klinické studie potvrzovaly přesvědčení, že onemocnění je zhutnění mentálního postoje a že negativní stavy organismu, jako jsou starosti, strach, netrpělivost a úzkost vyčerpávají vitalitu daného jedince, takže tělo ztrácí svou přirozenou odolnost a snadněji podléhá nákazám a onemocněním. Bylinné esence jsou čtyřnohým pacientům dávkovány do krmení, vody či přímo do tlamy a zvířata je bez problémů přijímají.

Každé zvíře na terapii reaguje jiným způsobem, někdo rychleji a postačí jedna dávka kapek, u jiných zvířat je třeba nasadit terapii dlouhodoběji. Bachova terapie nemá žádné kontraindikace, může být kombinována s klasickými léky, homeopatiky. Výhoda je ta, že zvířeti nemůžeme dávkováním nijak ublížit a nemusíme se bát předávkování.

Chiropraxe

Chiropraxe

Chiropraxe je velmi šetrná manipulační technika, která pracuje s kosterní soustavou a obnovuje pohyblivost páteře a kloubů. Rozdíl mezi chiropraxí a osteopatií je v postupu a provedení ošetření, výsledek by měl být v ideálním případě stejný. Chiropraxe využívá u pacienta moment uvolnění a rychlým, správně vedeným pohybem, obnoví pohyb v rámci jednotlivých kloubů či páteře. Chiropraktické ošetření lze provádět u koní i psů.

Dříve byla chiropraxe u zvířat brána jako nestandardní, alternativní metoda, ale postupem času se již stala běžnou součástí péče o čtyřnohé přátele a dokonce k mé radosti přibývá pravidelných klientů, kteří volají chiropraktiky ke svému zvířeti pouze z preventivních důvodů.

U majitelů zvířat panuje hodně různých mýtů a přesvědčení agresivitě a nešetrnosti této metody, ale tyto obavy jsou zbytečné. Zvířata snášejí ošetření velmi dobře a úleva přichází okamžitě. Navíc není nikde dokázáno, že by klouby či vazy touto metodou trpěly a docházelo by k recidivě problémů, jak se mnohdy od majitelů zvířat dozvídám, případně čtu na internetových diskuzích.

Kinesiotaping

Kinesiotaping

Kinesiotaping je téměř po celém světě oblíbenou podpůrnou léčebnou metodou. U zvířat je využíván zejména u koní a psů.

Otcem kinesiotapingu je Dr. Kenzo Kase, chiropraktik, který před více než třiceti lety vyvinul elastické tejpy, protože nebyl spokojený s těmi, které byly pro tejping tehdy dostupné. Dnešní tejpy jsou již desátou generací těch původních, které byly prezentovány v roce 1979, kdy byla tato metoda představena.

Kinesiotaping se primárně používá pro léčení akutní či chronické bolesti svalů, při svalové atrofii, neurologických problémech, nedostatečné funkci lymfatického oběhu, napětí ve fascii, zranění šlach, vazů, kloubů, zhmožděninách měkkých tkání, jizev a pro mnoho dalších zdravotních problémů.

Kinesiotaping se od klasického tejpování liší primárně tím, že není pevný, nebrání plnému rozsahu pohybu.

Kraniosakrální osteopatie

Kraniosakrální osteopatie

Kraniosakrální osteopatie je nejjemnější manipulační technika ze všech známých. Pracuje s konceptem pohybu mozkomíšního moku od lebky, latinsky cranium ke křížové kosti latinsky sacrum a zpět. Mozkomíšní mok je uváděn do pohybu třetí mozkovou komorou.

Jsou zvířata, u kterých klasické manipulační metody jako je chiropraxe, osteopatie nelze použít. Jedná se například o velmi stará zvířata nebo zvířata po nějakém úraze, či psychickém trauma, jako je například týrání či nevhodné zacházení. Dlouho jsem hledala metodu, kterou bych při ošetřování mohla na tato zvířata použít. Našla jsem ji v kraniosakrální osteopatii

Myofasciální technika

Myofasciální technika

Fascie je pojivová tkáň. Je to náš ochranný blanitý obal a závěsný systém. Fascie má v chiropraxi, osteopatii a kraniosakrální terapii velký význam.

Nejtenčí a nejpružnější fascie jsou obaly svalů a nejtvrdší, nejpevnější a nejnepoddajnější fascie je tvrdá plena mozková. Fascie je součástí každé tělesné struktury. Je to závěsný systém veškerých součástek našeho těla. Je to nikde nekončící nervově vyživovaný kapsář s mnoha kapsami a kapsičkami, přihrádkami a úpony. Tento kapsář nás doslova drží pohromadě. Táhne se od hlavy až ke konečkům prstů u nohou, celým vnitřkem a vnějškem našeho těla. Jde o strukturu vazivových tkání, které se sbíhají, rozbíhají a propojují.

Fascie umožňuje držet jednotlivé orgány pohromadě a na správném místě těla. A to jak u těla našeho, lidského, tak i samozřejmě u těla zvířecího.


Osteopatie

Osteopatie

Osteopatie je další z manipulačních metod, která navrací pohyb kloubům a páteři. Rozdíl mezi chiropraxí a osteopatií je pouze v provedení. Osteopatie využívá aktivního zapojení svalové soustavy, čili terapeut rozpohybuje tělo nebo část těla pacienta a za pomoci pohybu kosterní a svalové soustavy jemným tlakem působí na kloub či páteř a usazuje je do korektní polohy.

Rehabilitační masáže

Rehabilitační masáže

Rehabilitační masáže patří mezi velmi oblíbenou léčebnou metodu a jsou zvířat velmi pozitivně přijímány. Je třeba si uvědomit, že každý sval se upíná a končí na nějaké z kostí a pokud někde dojde k posunu v rámci kosterní soustavy, případně má kůň či pes jiné zdravotní obtíže, logicky dochází k nerovnoměrnému zatěžování těla, atrofování a na druhé straně přetěžování svalů.

Tím, že mají zvířata čtyři nohy, tak na jejich těle existuje velmi mnoho kompenzačních linií, a proto dokáží maskovat problém poměrně dlouhou dobu.

Strečink

Strečink

Slovo strečink má původ v anglickém slově stretch, což v překladu znamená natahování, napínání, rozpínání, napětí. Strečink je velmi účinná metoda, která umí svaly připravit na zvýšenou zátěž, rozšířit rozsah pohybu a nebo také přirozeně připravit tělo na běžné fungování, případně zrelaxovat svaly po záteži.

Strečink se dá poměrně úspěšně aplikovat u našich čtyřnohých zvířecích přátel, a to především u koní a psů. Za svou několikaletou praxi chiropraktika se setkávám velmi často s majiteli, kteří se svými koňmi a pejsky pravidelně cvičí a musím zcela upřímně říct, že je to na daném zvířeti vždy vidět. Navíc, kromě zdravotních benefitů se jedná o čas, příjemně využitý ve dvou, který může být pro obě strany potěšující.